Categorie: Geen categorie

Fiscale eindejaarstips 2019

Inhoudsopgave 1      Ondernemer en onderneming. 6 1.1 Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner 7 1.2 Betaal minder belasting: benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 7 1.3 Betaal minder belasting: benut energie- en milieu-investeringsaftrek. 7 1.4 Voorkom een desinvesteringsbijtelling. 8 1.5 Schat de hoogte van de winst in. 8 1.6 Waardeer vorderingen, bedrijfsmiddelen en voorraad af 8 1.7 Kijk naar mogelijkheid om een voorziening te vormen. 8 1.8 Stel belasting uit: vorm een HIR en onderbouw uw herinvesteringsvoornemen. 8 1.9 Herinvesteer op tijd. 8 1.10 Betaal later belasting: schrijf willekeurig af op bedrijfsmiddelen. 8 1.11 Voorkom verliesverdamping. 9 1.12 Zorg voor liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening. 9 1.13 Denk aan uw oude dag en betaal later belasting. 9 1.14 Oudedagsvoorziening buiten… Read more »

Voor 1 januari: winstbelasting verlagen

U kunt uw winstbelasting verlagen door gebruik te maken van investeringsaftrek. Die is er in drie vormen: kleinschaligheids-, energie-en milieu-investeringsaftrek. Het kan gaan om een aftrekpost van duizenden euro’s. Daarvoor moet u dit jaar wel zelf in actie komen. U dient daadwerkelijk in 2017 investeringen te doen. 

Koeriersfirma, geen loondienst

Een koeriersbedrijf heeft de rechtsvorm vennootschap onder firma (VOF). Een vennoot heeft de dagelijkse leiding en de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer. De overige 60 vennoten zijn chauffeur. Alle 61 vennoten zijn fiscaal ondernemer, totdat de Belastingdienst na zes jaar een ander standpunt inneemt. De chauffeurs zouden ineens in loondienst zijn bij de VOF. Er volgen naheffingsaanslagen van bijna 3,5 miljoen euro. De rechter wordt ingeschakeld.

Huwelijksvoorwaarden en verrekeningsbeding

Huwelijksvoorwaarden en verrekeningsbeding Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijksvoorwaarden een verrekeningsbeding opgenomen? Vergeet dan niet nog dit jaar de afrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als u de afrekening(over een reeks van jaren) achterwege laat, kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Indien u en uw partner niet aan de verrekenplicht hebben voldaan, wordt het (bij echtscheiding) aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden! Uw partner heeft mogelijk recht op de helft van het sedert het aangaan van het huwelijk gegroeide vermogen, terwijl dat wellicht niet overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van u en uw echtgenoot. Door het verrekenbeding na te leven zorgt u… Read more »

Hoge Raad: Onderscheid particulier en ondernemingsvermogen niet discriminerend

20 november 2013 | accountant De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag volgens de Hoge Raad onderscheid maken tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van particulier vermogen. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel zijn duizenden bezwaarschriften ingediend. Uit deze gevallen zijn de vijf zaken waarin vandaag uitspraak is gedaan, als proefprocedure aan de Hoge Raad voorgelegd. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt een vrijstelling in van 100% van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan 1.006.000 euro en 83% van de waarde die boven dat bedrag… Read more »