Jaarrekening

Bij het samenstellen van de jaarrekening behoort een goede opbouw van een dossier zodat op een later moment altijd verantwoording over de inhoud van de jaarrekening kan worden afgelegd. U mag van mij een actieve rol verwachten in het optimaliseren van uw administratieve proces zodat op een efficiënte wijze de jaarrekening samengesteld kan worden. En wat nog veel belangrijker is, het u mogelijk maken dat er gedurende het jaar tussentijdse cijfers kunnen worden opgesteld zodat u steeds tijdig kunt bijsturen in uw bedrijfsvoering. De uitkomsten van jaarrekening mag voor u dan geen verassing zijn.

Voor een goede bedrijfsvoering is het belangrijk dat u vooruit kijkt en uw plannen ook in een begroting neerlegt en deze gedurende het kalenderjaar naast uw werkelijke cijfers legt en u zelf de afwijkingen analyseert. Graag wil ik u hierin ondersteunen, zodat beheersbare groei en optimalisatie van uw resultaat mogelijk wordt.

Gaat het om investeringsplannen en moet er een financiering aangevraagd worden dan zal een financier recente cijfers willen ontvangen evenals toekomst verwachtingen. Het gaat er dan niet om dat er veel rapportages worden overlegd. Het gaat er om dat in overzichtelijk verhaal de financier duidelijk wordt gemaakt dat het om een reel plan gaat.