Salaris administratie

Niets is vervelender dan dat het personeel bij u komt klagen over onjuiste salarisstrookjes. Dit kan onnodig verstoring van de werkgever-werknemer relatie tot gevolg hebben. Salarisadministratie is dan ook een maandelijkse terugkerende werkzaamheid welke aandacht vraagt.

De salarisverwerking doe ik gezamenlijk met een salarisverwerkings buro. Het voordeel hiervan is dat ik hierdoor kennis kan verkrijgen van alle in Nederland van toepassing zijn de cao’s. De contacten blijven via mij lopen. Het begeleiden en uitvoeren van uw salarisadministratie gaat van het uitvoeren van salarisberekeningen, maandelijkse productie van de salarisstrookjes en verzorging van de loonheffings aangifte tot het redigeren van een arbeidscontract.