Visie | Werkwijze

Vooraf worden duidelijk afspraken gemaakt over de prijs welke voor de dienst in rekening zal worden gebracht. Zo zal bij het samenstellen van de jaarrekening worden afgestemd op welke wijze de administratie aangeleverd gaat worden en welke werkzaamheden u eventeel zelf nog kan verrichten. Aan de hand hiervan ontvangt u een schriftelijke offerte (prijsafspraak). Na oplevering wordt de factuur aan u verzonden, welke dan geen verassing mag zijn. De betalingstermijn hiervan is 14 dagen na ontvangst.

Er wordt na gestreefd maandelijks een contact moment te hebben, via mail, telefoon of bezoek.Deze tijd wordt niet in rekening gebracht.