Administratieve dienstverlening

De administratie vormt voor veel ondernemers een noodzakelijk kwaad, terwijl het bij juiste en tijdige verwerking het een goed sturings instrument is voor de onderneming. Ik adviseer en begeleid dan ook graag de ondernemer of zijn administratief personeel om tot een efficiënte verwerking financiële gegevens te komen zodat ook gedurende het jaar rapportage mogelijk is.
Desgewenst kan ook op locatie, tijdelijk de administratieve functie in gevuld worden bij het plotseling wegvallen van de administratieve kracht.