Fiscaal-advies

Tijdig en deskundig fiscaal advies is essentieel om te komen tot zo laag mogelijke belastingdruk.
Ondanks de boodschap van de belastingdienst dat het allemaal eenvoudiger moet, blijkt telkens dat bij nieuwe aangekondigde vereenvoudigen weer nieuwe complexe uitzonderingsregels worden ingevoerd.
U mag er op vertrouwen dat de actuele ontwikkelingen voor u worden gevolgd en u hier tijdig over wordt ingelicht. Ook zal voor u bewaakt worden of dat u gezien de winstontwikkeling uw bedrijf nog wel steeds in de juiste ondernemingsvorm zit. Daarbij wordt ook de juridische gevolgen niet uit het oog verloren. Soms kan bijvoorbeeld vanuit aansprakelijkheidsrisico’s de meeste fiscale optimale ondernemingsvorm toch niet gewenst zijn.

Er zijn tegenwoordig ruime fiscale faciliteiten bij de overdracht van uw onderneming binnen familie verband dan wel aan personeel. Tijdige planning en tijdige de juiste stappen nemen is dan wel noodzakelijk om hiervan gebruikt te kunnen maken.

Uiteraard verzorg ik ook de fiscale aangiften voor uw bedrijf of voor u persoonlijk. Denkt u hierbij o.a. aan inkomsten- en vennootschapsbelasting, aangiften van successie- en schenkingsbelasting. Vervolgens wordt de afwikkeling door de belastingdienst gevolgd. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan er bezwaar en beroep door mij worden ingesteld indien er goede argumenten zijn waarom bepaalde zaken in de aangifte zijn verwerkt.
De BTW (omzetbelasting) kent veel bijzondere feitelijke regels die bij niet naleving forse boetes tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast zijn er echter ook regels die juist groot voordeel kunnen opleveren (denk bijvoorbeeld eens aan de etikettering van de auto voor de BTW als ondernemingsvermogen terwijl deze voor de inkomstenbelasting als privé blijft met als gevolg teruggave mogelijkheid van de BTW op de kosten van de privé auto)